idAdministración ZonalParroquiaAño 2016
5QUITUMBECHILLOGALLO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

ACTAS ASAMBLEAS PPS 2019

ACTAS ASAMBLEAS PPS 2020

Acta Asamblea Parroquial 2017

Acta Asamblea Parroquial 2018

 

6ELOY ALFAROGUAMANÍ

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

ACTAS ASAMBLEAS PPS 2020

ACTAS ASAMBLEAS PPS 2019

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

 

7QUITUMBETURUBAMBA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

8QUITUMBELA ECUATORIANA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

9QUITUMBEQUITUMBE

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018}

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

10ELOY ALFAROARGELIA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

Acta Representantes Parroquiales 2020

 

 

11ELOY ALFAROCHILIBULO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

Acta Representantes Parroquiales 2020

 

 

12ELOY ALFAROCHIMBACALLE

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

Acta Representantes Parroquiales 2020

13ELOY ALFAROFERROVIARIA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

Acta Representantes Parroquiales 2020

 

 

14ELOY ALFAROLA MAGDALENA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

Acta Representantes Parroquiales 2020

 

15ELOY ALFAROLLOA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

Acta Representantes Parroquiales 2020

 

 

 

16ELOY ALFAROMENA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

Acta Representantes Parroquiales 2020

 

17ELOY ALFAROSAN BARTOLO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

Acta Representantes Parroquiales 2020

 

18ELOY ALFAROSOLANDA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

Acta Representantes Parroquiales 2020

 

19MANUELA SAENZCENTRO HISTÓRICO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea Representantes Parroquiales Centro Histórico 2017

Acta Asamblea Representantes Parroquiales El Panecillo 2017

Acta Asamblea Representantes Parroquiales La Loma-San Sebastián-San Marcos 2017

Acta Representantes Parroquiales Centro Historico 2018

Acta Representantes Parroquiales Panecillo 2018

Acta Representantes Parroquiales San Sebastian 2018

Acta Representantes Parroquiales San Sebastian 2019

 

 

20MANUELA SAENZITCHIMBÍA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales Guápulo 2017

Acta Representantes Parroquiales La Tola 2017

Acta Representantes Parroquiales Vicentina 2017

Acta Representantes Parroquiales Guápulo 2018

Acta Representantes Parroquiales La Tola 2018

Acta Representantes Parroquiales Vicentina 2018

Acta Representantes Parroquiales Vicentina 2019

21MANUELA SAENZLIBERTAD

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales Libertad 2017

Acta Representantes Parroquiales Colmena 2017

Acta Representantes Parroquiales Libertad 2018

Acta Representantes Parroquiales Colmena 2018

Acta Representantes Parroquiales Colmena 2019

22MANUELA SAENZPUENGASÍ

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales Monjas Collacoto 2017

Acta Representantes Parroquiales San José de Monjas 2017

Acta Representantes Parroquiales Monjas Puengasí 2017

Acta Representantes Parroquiales Monjas Puengasí 2018

Acta Representantes Parroquiales Monjas Collacoto 2018

Acta Representantes Parroquiales San José de Monjas 2018

Acta Representantes Parroquiales San José de Monjas 2019

23MANUELA SAENZSAN JUAN

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales El Tejar 2017

Acta Representantes Parroquiales San Juan 2017

Acta Representantes Parroquiales Toctiuco 2017

Acta Representantes Parroquiales El Tejar 2018

Acta Representantes Parroquiales San Juan 2018

Acta Representantes Parroquiales Toctiuco 2018

Acta Representantes Parroquiales San Juan 2019

24EUGENIO ESPEJOATAHUALPA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

25EUGENIO ESPEJOBELISARIO QUEVEDO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

26EUGENIO ESPEJOCHAVEZPAMBA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

 

27EUGENIO ESPEJOCOCHAPAMBA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

 

28EUGENIO ESPEJOCOMITÉ DEL PUEBLO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

LA DELICIA Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

29EUGENIO ESPEJOCONCEPCIÓN

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

30EUGENIO ESPEJOGUAYLLABAMBA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

 

31EUGENIO ESPEJOIÑAQUITO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

32EUGENIO ESPEJOJIPIJAPA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

33EUGENIO ESPEJOKENNEDY

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

34EUGENIO ESPEJOLA MARISCAL

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

35EUGENIO ESPEJONAYÓN

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

36EUGENIO ESPEJOPERUCHO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

37EUGENIO ESPEJOPUÉLLARO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

38EUGENIO ESPEJORUMIPAMBA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

39EUGENIO ESPEJOSAN ISIDRO DEL INCA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

 

 

40EUGENIO ESPEJOSAN JOSÉ DE MINAS

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

 

 

41EUGENIO ESPEJOZÁMBIZA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

 

42LA DELICIACALACALÍ

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

43LA DELICIACARCELÉN

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

44LA DELICIACONDADO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

 

45LA DELICIACOTOCOLLAO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

 

46LA DELICIAGUALEA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

47LA DELICIANANEGAL

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

48LA DELICIANANEGALITO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

49LA DELICIANONO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

50LA DELICIAPACTO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

51LA DELICIAPOMASQUI

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

52LA DELICIAPONCEANO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

53LA DELICIASAN ANTONIO DE PICHINCHA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

 

54CALDERONCALDERÓN

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs  2019

Acta Asamblea PPs 2020 

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

55CALDERONLLANO CHICO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

Acta Representantes Parroquiales 2020

 

 

56TUMBACOCHECA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

 

57TUMBACOCUMBAYÁ

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

 

58TUMBACOEL QUINCHE

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

59TUMBACOPIFO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

 

 

60TUMBACOPUEMBO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

 

 

61TUMBACOTABABELA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

 

 

62TUMBACOTUMBACO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

 

63TUMBACOYARUQUÍ

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

64LOS CHILLOSAMAGUAÑA

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

 

 

65LOS CHILLOSALANGASÍ

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2020

 

66LOS CHILLOSCONOCOTO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Asamblea PPs 2021

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2020

67LOS CHILLOSGUANGOPOLO

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2020

 

68LOS CHILLOSLA MERCED

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

 

69LOS CHILLOSPÍNTAG

Acta Asamblea PPs 2016

Acta Asamblea PPs 2017

Acta Asamblea PPs 2018

Acta Asamblea PPs 2019

Acta Asamblea PPs 2020

Acta Representantes Parroquiales 2017

Acta Representantes Parroquiales 2018

Acta Representantes Parroquiales 2019

 

120MANUELA SAENZCENTRO HISTÓRICO

Acta Asamblea PPs 2020

121MANUELA SAENZITCHIMBÍA

Acta Asamblea PPs 2020

122MANUELA SAENZLA LIBERTAD

Acta Asamblea PPs 2020

123MANUELA SAENZPUENGASÍ

Acta Asamblea PPs 2020

124MANUELA SAENZSAN JUAN

Acta Asamblea PPs 2020